TOPlist

 

 

Klimatizace

Princip klimatizace

Jak vlastně funguje taková klimatizace v autě? V první řadě je potřeba si uvědomit, že klimatizace chlad nevyrábí, pouze předává teplo z jednoho prostředí do druhého. Princip se dá přirovnat k ledničce. Využívá vlastností chladícího média, které v závislosti na tlaku a teplotě přechází mezi kapalnou a plynou fází. Tento přechod mezi kapalinou a plynem je spojen s velkým množstvím tepla. Za normálního tlaku a teploty je chladící médium v plynném stavu. Jestliže chladivo stlačíme na vysoký tlak, dojde k jeho značnému zahřátí. Proto se musí ochladit v chladiči klimatizace (tzv.kondenzátoru). Tím předáme teplo okolí a chladící médium přechází do kapalného stavu. Jestliže do okruhu zařadíme trysku, která zajistí nejužší místo v okruhu klimatizace, dojde za tryskou k prudkému poklesu tlaku, a chladící médium přechází zpět do plynného stavu a rapidně klesá teplota. To je využito k ochlazení vzduchu uvnitř vozidla v tzv.výparníku. Ve výparníku je plynné chladivo zahřáto na "normální" teplotu a vstupuje zpět do kompresoru.

SCHÉMA KLIMATIZACE

Rozdělení klimatizace do auta

Základní rozdělení klimatizace do auta je na automatickou a manuální.
Rozdíl mezi manuální a automatickou klimatizací můžeme říct, že je v tom, že manuální klimatizaci si ovládáte sami - ovládání manuální klimatizace vypadá stejně jako to bez klimatizace akorát s tím rozdílem, že je zde tlačítko AC čímž se klimatizace zapíná - chcete-li chladný vzduch stačí zapnout klimatizaci a kolečkem nastavujícím teplotu vzduchu otočit do modré polohy (chladného vzduchu). Naproti tomu u automatické klimatizace vypadá řešení ovládání klimatizace do auta pohodlněji - navolíte si požadovanou teplotu a klimatizace podle toho automaticky zvolí teplotu vzduchu i intenzitu foukání.

 

 

::::: Servis: A. Kuběny 721, 690 06 Břeclav - CH. N. V., tel.:519 333 318 :::::